BİTKİ ASKI TEL SİSTEMİ

BİTKİ ASKI TEL SİSTEMİ

Bitki yükleri askı telleri vasıtasıyla alın kolonlarına ulaşır. Bunun yanında kültürel işlemleri uygulama sırasında bitki askı tellerine beklenmeyen yükler biner. Bu yükler özellikle alın kolonlarında deformasyon meydana getirir. Bu deformasyon hem bitki askı tellerinde hem de seranın tüm konstrüksiyonunda sistemi kasarak statik dengeyi bozar.
Geliştirdiğimiz moment denge sistemi yöntemi ile yükler dengelenerek stabil hale gelir.